Van saai naar boeiend, van kost naar opportuniteit: transactionele mailings

Een bedrijf legt het vaakst contact met zijn klanten via administratieve documenten. Facturen en fiscale attesten zijn dus ook een vorm van communicatie – helaas niet de meest boeiende. Terwijl daar toch een prima opportuniteit ligt. Omdat uw klanten deze documenten gegarandeerd bekijken, vormen ze een succesvol uithangbord voor marketingboodschappen of promoties.